Velkommen til Socialjuridisk Rådgivning.
Socialjuridisk rådgivning er din uvildige sociale og juridiske rådgivning. 


Jeg kan hjælpe med rådgivning og vejledning samt praktisk støtte i forhold til både

ansøgninger, partshøringer og eventuelle klager. 


Mit primære arbejdsområde er det specialiserede børneområde, herunder sager om børn og unge med funktionsnedsættelser, sager om samvær, forældremyndighed og bopæl, samt sager om støtte i skoleregi. 


Jeg kan deltage i møder som din bisidder eller jeg kan være partsrepræsentant, alt efter hvad du ønsker.


Ring for en uforpligtende samtale, og vi kan sammen drøfte dine behov.