GDPR


GDPR


1. Dataansvarlig
Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Socialjuridisk Rådgivning v./Jannie Larsen
Telefon: (+45) 93 92 19 99
E-mail: jannie@socialjuridiskraadgivning.dk

CVR: 43 04 92 912. Kategorier af personoplysninger
Socialjuridisk Rådgivning behandler udelukkende de oplysninger du har fremsendt, eller som indhentes fra 3. part via afgivet samtykke om den sag du ønsker hjælp til. Derfor kan det ikke specificeres hvilke kategorier der behandles.3.Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder
Oplysninger fra 3. part til Socialjuridisk Rådgivning sker kun i kraft af modtaget samtykkeerklæring, og i overstemmenlse med indgået aftale.4. Videregivelse af oplysninger

Socialjuridisk Rådgivning benytter sig ikke af databehandlere, derfor overdrages dine oplysninger ikke til 3. part. Socialjuridisk Rådgivning overdrager kun oplysninger til offentlige myndigheder eller andre instanser efter aftale med kunden.5. Formålet med databehandlingen
Socialjuridisk Rådgivning behandler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for et af nedenstående formål:

  • Behandling af oplysninger i relation til sagsforløb
  • Administration af betalingsoplysning m.v.6. Hvor længe opbevares oplysningerne

Din journal opbevares i det tidsrum, din sag forløber hos Socialjuridisk Rådgivning. Når sagen lukkes slettes alle oplysninger, både fremsendt journaler, sagsagter, egne notater mv.


Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.7.Sikkerhedsmæssige foranstaltninger
I henhold til gældende persondatalovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Socialjuridisk Rådgivning gennemgår løbende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.


Af foranstaltninger er blandt andet:

  • Kryptering af alle data på PC og mobiltelefon
  • Lagring sker udelukkende i sikkerhedsgodkent cloudløsning, hvor data er lageret i EU
  • Koder på alle Socialjuridisk Rådgivning enheder (PC og mobiltelefon)
  • Fortrolige og personfølsomme oplysninger sendes kun via godkendt Sikker E-mail8. Dine rettigheder
I henhold til databeskyttelsesforordningen, har du en række rettigheder:


  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Socialjuridisk Rådgivning behandler om dig.
  • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Socialjuridisk Rådgivning har registreret om dig.
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Socialjuridisk Rådgivning har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Socialjuridisk Rådgivning alle oplysninger, som Socialjuridisk Rådgivning ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører.


Du kan ved skriftlig anmodning til Socialjuridisk Rådgivning enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.


Anmodningen fremsendes til jannie@socialjuridiskraadgivning.dk


 

Socialjuridisk Rådgivning vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse.


Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Socialjuridisk Rådgivning, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Socialjuridisk Rådgivning kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende eller kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben.9. Klage

Klager over behandling af dine personoplysninger skal indgives til;

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K.


Du kan finde flere oplysninger om Datatilsynet på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk