Om mig


Mit navn er Jannie Larsen.


Jeg er uddannet socialrådgiver i januar 2010 og har efterfølgende færdiggjort en kandidatuddannelse i samfundsvidenskabelig jura.

Jeg har bred erfaring indenfor både det kommunale og det familieretlige område.

 

Jeg har specielt kendskab til børn og unge med særlige behov; herunder børn og unge med autismespektrumforstyrrelse, adfærds- og opmærksomhedsforstyrrelse, højtbegavede børn og unge, samt børn og unge med andre fysiske, psykiske og mentale udfordringer.  Jeg har stor indsigt i de udfordringer det kan give i en familie – både forældre og andre søskende, hvis der er et barn med særlige behov i en familie. Disse familier kan have behov for særlig støtte eller handicapkompenserende ydelser fra kommunen.


Derudover har jeg erfaring indenfor det familieretlige område, og hvad der kan være af udfordringer i forbindelse med samlivsophør. Forældrene er ofte påvirkede af selve bruddet, og det kan samtidig være svært at træffe de rigtige beslutninger om fx barnets bopæl og samvær. Der kan, hvis I som forældre er uenige, være brug for at få søgt om fx konfliktmægling, samvær eller anden hjælp til barnet, hvis det reagerer på samlivsophøret.


Hvis man som forældre står med et barn, der af den ene eller anden grund har brug for støtte fra det offentlige system kan det ofte være svært at navigere rundt i ”systemet” og finde ud af hvilke muligheder der er og hvor og hvordan det skal søges. Det ses ofte at familier med børn og unge med særlige behov har svært ved at gennemskue hvilke muligheder der er for hjælp og støtte og hvordan der søges.  


Samtidig kan det føles grænseoverskridende at skulle søge det offentlige om hjælp til sit barn, og det kan være svært helt at gennemskue hvad den rette hjælp kan gøre for både den unge og familiens samlede trivsel.


Familier med børn og unge med særlige udfordringer i hverdagen oplever ofte, at energien og overskuddet går på at få hverdagen til at hænge sammen, og der er derfor ikke altid ressourcer til at få sat sig ind i mulighederne for hjælp og støtte.


Kontakt mig gerne for en uforpligtende samtale om netop jeres behov, så vi sammen kan finde ud af hvordan jeg kan hjælpe netop jeres familie.