Områder


Familier med børn og unge med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser

 • Hvis du har et barn eller en ung med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan jeg hjælpe med at danne overblik over hvilke muligheder der kan være. Det kan fx være områder som (listen er ikke udtømmende):
  • Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
  • Merudgiftsydelse
  • Aflastning / afløsning
  • Ledsagerordning
  • Skoletilbud (der ses ofte at børn med funktionsnedsættelser har skolevægring og/eller nedsat skoleglæde)

  

 

Familier med en familiesag i kommunen

 • Hvis I som familie har en familiesag fordi der, af den ene eller anden årsag, er bekymret for jeres barns / børns trivsel kan jeg rådgive omkring forskellige muligheder (listen er ikke udtømmende)
  • Børnefaglig undersøgelse
  • Særlig støtte, fx
   • Kontantperson
   • Familiebehandler
   • Socialpædagogisk støtte
   • Dagbehandlingstilbud
   • Aflastning
  • Rådgivning og behandling af afgrænsede problemstillinger


Derudover kan jeg deltage i møder med kommune eller skole, hjælpe med at forstå afgørelse og hjælpe med udfærdigelse af klage over afgørelse.

 


Skilsmisse og samlivsophør

 • Hvis I som forældre er blevet skilt eller har ophævet samlivet – eller er på vej til det, kan der være mange svære beslutninger der skal træffes. Der kan her være behov for at I får lavet aftaler omkring bopæl, samvær og forældremyndighed, eller der kan være behov for at I får råd og vejledning til at få støttet børnene bedst ud fra deres behov og reaktioner. Jeg vil kunne hjælpe med fx
  • Hvis I er enige om samværet, kan jeg hjælpe med udfærdigelse af samværsaftale
  • Ansøgning til Familieretshuset om bopæl, samvær eller forældremyndighed
  • Ansøgning til kommunen til støtte til familien / børnene som følge af de udfordringer samlivsophøret giver
  • Hjælp til at forstå afgørelse og klage over afgørelse I ikke er enige i.